Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 16 2015

5912 a0ad 420
Reposted fromhello-im-psycho hello-im-psycho

March 16 2014

chcesiekochac
5660 3976 420
Reposted fromhello-im-psycho hello-im-psycho viamvtevrrr mvtevrrr
chcesiekochac
1191 5bdc 420
Reposted fromm-jak-magia m-jak-magia viamvtevrrr mvtevrrr

March 13 2014

chcesiekochac
We might be dead by tomorrow.
Reposted fromnieniewesola nieniewesola viamvtevrrr mvtevrrr
chcesiekochac
1085 c170 420
Reposted fromGdybysByl GdybysByl viaelskede elskede
0614 5722 420
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viaelskede elskede
chcesiekochac
Reposted fromcouples couples viaelskede elskede
chcesiekochac
Na pierwszej randce spytałam, co we mnie widzi. Odpowiedział: "Swoją przyszłość".
— Jodi Picoult - "To, co zostało"
Reposted fromfindmyway findmyway viaelskede elskede
chcesiekochac
4024 68c7 420
Reposted fromjestemtutaj jestemtutaj viamvtevrrr mvtevrrr
chcesiekochac
chcesiekochac
– Zrobiłoby mi się lepiej, gdybyś mnie pocałował.
– Gdzie?
– Wszędzie.
— Sylvia Day "Wyznanie Crossa"
Reposted fromTroubledSoul TroubledSoul viaelskede elskede
chcesiekochac
9328 8de0 420
Reposted fromkjuik kjuik viaelskede elskede
chcesiekochac
 "Jeśli naprawdę ci na kimś zależy, pozostawisz mu swobodę działania, choćby to działanie było nie po twojej myśli. Jeśli naprawdę kogoś kochasz, pozwolisz, by złamał ci serce. "
Jacek Piekara
chcesiekochac
Wtula się, bo w końcu zrozumiała, co to znaczy, że ktoś mógłby za nią dać się publicznie rozstrzelać...
— Jakub Żulczyk
Reposted fromswojszlak swojszlak viamvtevrrr mvtevrrr
0273 1130 420
Reposted fromamatore amatore viamvtevrrr mvtevrrr
chcesiekochac

-Chodź ze mną na spacer. 
-Nie mogę. 
-Dlaczego? 
-Bo ze spaceru trudno się potem obudzić. 
-Aha. Mówisz o tęsknocie? 
-Tak.
-Boisz się tęsknoty? 
-Tak.
-Kochałaś się ze mną. 
-Tak.
-I za tym nie będziesz tęsknić? Za moim dotykiem, ciałem? 
-Będę, ale pójść do łóżka to zupełnie coś innego niż pójść na spacer.

— Piotr Adamczyk - Pożądanie mieszka w szafie
Reposted bysolivagantcomebacksoonomnini

February 08 2014

chcesiekochac
8761 e8f6 420
Reposted fromstylte stylte viasamozatrucie samozatrucie
5244 34ce 420
Reposted fromdeviate deviate viasamozatrucie samozatrucie
chcesiekochac
1569 5733 420
Reposted fromcountingme countingme viasamozatrucie samozatrucie
chcesiekochac
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl